2 napos tanulásmódszertan tréning

Hogy újra gyerekjáték legyen a tanulás!

"A 21. század analfabétái nem azok, akik nem tudnak írni és olvasni, hanem azok, akik nem tanulnak meg tanulni." /Alvin Toffler/

Minden, ami az önálló tanulást hatékonnyá és élvezetessé teszi:

 • memóriafejlesztő gyakorlatok
 • verstanulási technikák
 • a szóbeli tanulás eszköztárának bővítése
 • szókártyák használata
 • vizualizációs gyakorlatok
 • kreativitás fejlesztése
 • koncentrációs gyakorlatok
 • ötletek, módszerek a könnyebb, hatékonyabb tanulás érdekében - hatékony tanulási szokások kialakítása

Rólunk

Hárman alkotjuk a PAJTA tudásstúdió csapatát.

Mindhárman gyakorló pedagógusok vagyunk több évtizedes szakmai gyakorlattal; jelenleg is egy Budapest X. kerületi általános iskolában dolgozunk. Folyamatos szakmai képzésekkel, illetve önképzéssel igyekszünk bővíteni módszertani tudástárunkat.

Célunk, hogy az egyre nehezedő és bővülő tananyag ellenére a gyermekek ne veszítsék el motiváltságukat és lelkesedésüket. Ehhez kívánunk jó gyakorlatokat, ötleteket, módszereket adni, melyek segítik a gyerekek önálló tanulását.

Általános tapasztalatunk az, hogy sok gyereknek problémát jelent a tananyag elvontsága, mivel a tanultakat nem tudják mindennapi életükhöz igazítani. A tanultakat nem tudják a saját élményeikhez, ismereteikhez kapcsolni, ez pedig csökkenti motivációjukat.

Álljon itt egy idézet, mely rávilágít a gyerekek motiválatlanságának és sikertelenségének okaira.

Sajnos sokak számára az iskolai tanulás a fantázia, a kreativitás, a játékosság nélkül élettelen, kiégett sivataggá válik. Küzdenek a sikertelenséggel, rosszabb estben már nem is küzdenek, csak beletörődnek. Meg sem próbálnak jobb, hatékonyabb módszereket alkalmazni.

A tartós sikertelenség, a folyamatos bírálat alaposan aláássa az ember önbecsülését, küzdőszellemét. Valljuk be, a felnőttek között is kevesen vannak, akik tartós sikertelenség után is képesek megőrizni bátorságukat, kezdeményezőkészségüket, pozitív önértékelésüket. A negatív énkép, a kudarc, a küzdelem feladása gyakran komolyabb korlátja az eredményes tanulásnak, mint a veleszületett képességek szintje. Ha javítani akarjuk a tanulás hatékonyságát, nem kerülhetjük meg az önértékelés problémáját sem.

Deli Éva, Buda Mariann
Tanulástanítás? - Élvezetes tanulás - Modern pedagógia a gyakorlatban

Gyakorló tanárként, szülőként az a legfontosabb feladatunk, hogy biztosítsuk a megfelelő környezetet gyermekeink számára, melyben hagyjuk kibontakozni gondolataikat, személyiségüket.

Valljuk, hogy a folyamatosan változó világban nekünk, pedagógusoknak is változni kell, tudnunk kell folyamatosan megújulni ahhoz, hogy a gyermekek számára leghatékonyabb módszerekkel a legjobb eredményeket tudjuk közösen elérni.

Péter Anikó

Péter Anikó

2003-ban végeztem az ELTE Tanárképző Főiskola magyar - történelem szakán, azóta tanítok. A tanítás mellett többször voltam osztályfőnök, jelenleg is 5.-es osztályom van. A tanítás mellett sokat foglalkoztam önképzéssel, illetve folyamatosan továbbképeztem magam. Már munka mellett végeztem az ELTE Bölcsészettudományi Karán magyar szakon, ahol magyar szakos bölcsész és tanár képesítést szereztem.

2011-ben szereztem meg pedagógus szakvizsgámat család- és gyermekvédelem szakirányon, mely további szakmai fejlődésemet szolgálta.

Pedagógusként mindig a gyerekek érdekeit igyekeztem szem előtt tartani, gyermekközpontú gondolkodásom sok nehézségen átsegített.

Dr. Máthéné Jassó Anikó

Dr. Máthéné Jassó Anikó

1995-ben végeztem az ELTE Tanárképző Főiskola testnevelés-rekreáció szakán. A tanulásmódszertannal a főiskolán ismerkedtem meg, aztán mélyebben is beleástam magam a témába. A szakirodalom mellett továbbképzésen is részt vettem a témában. Szakmai fórumokon, előadásokon is igyekeztem „jó gyakorlatok” gyűjteményemet gazdagítani.

12 éve tanítok általános iskolában. A napközi mellett osztályfőnökként is volt alkalmam a tanulásmódszertan különböző technikáit kipróbálni és alkalmazni. Később testnevelő tanár lettem. Úgy gondolom, hogy a testnevelés, a mindennapi mozgás fontos szerepet játszik a gyermekek kiegyensúlyozottságának megteremtésében. Emellett a mozgás, a ritmus rendkívül jól kapcsolható a memóriához, a tanulás egyik fajtájaként.

Pappné Oláh Tünde

Pappné Oláh Tünde

Az ELTE Tanárképző Főiskolai Karán testnevelés-rekreáció szakos tanári diplomát szereztem 1995-ben. Azóta a tanári pályán vagyok – néhány év kihagyással, melyet két fiam születése okán otthon töltöttem. Napközis tanárként tértem vissza, napközisként lettem először osztályfőnök is. Évekig vezettem a kerületi napközis munkaközösséget, a kerület több tehetséggondozói programjában is részt vettem foglalkozások vezetőjeként.

A folyamatos tanulás, megújulás akkor is, és ma is fontos számomra. Fejlődésem érdekében nem csupán akkreditált továbbképzéseken vettem részt, de elvégeztem az AVKF drámapedagógiai szakát, és 2007-ben pedagógus szakvizsgát szereztem.

Az iskolában tánc és drámát tanítok, melynek keretein belül igyekszem a különböző tanulási technikákba is betekintést adni. Sajnos, ez az idő csak arra elég, hogy a gyerekek ízelítőt kapjanak ezekből.

Tanfolyamok

Tanulásmódszertan

Tematika

 • A tanfolyam programja, célja. Ismerkedés
 • Tanulási szokások feltérképezése
 • Tanulási tanácsok
 • tanuláshoz való viszony javítása
 • helyes tanulási szokások kialakítása
 • figyelmi képességek fejlesztése
 • emlékezet erősítése
 • élőbeszéd gördülékennyé tétele
 • szövegértés fejlesztése
 • testi és lelki egyensúly fenntartása

A tematika a csoport aktuális összetételétől és előzetes tudásától függően változhat.

Részvétel

Tréningünket elsősorban az általános iskola felső tagozatos diákjai számára ajánljuk.

Miért?

 • mert tapasztalatból tudjuk, hogy ilyenkor ugrásszerűen megnövekszik a feldolgozandó tananyag mennyisége
 • mert hirtelen túl sok lesz a megjegyzendő tananyag
 • mert szükség van a gyors, hatékony tanulásra
 • mert itt megtanulhatja a megfelelő időbeosztást
 • mert a kamaszkorral megnövekszik az önbizalomhiány is
 • mert fontos a megerősítés, a bátorítás

Felvételi előkészítő magyarból

Két féléves felvételi előkészítőnk elkezdődik már 7. osztály második félévében, és nyolcadik első félévében folytatódik. Így több ideje van diákjainknak felkészülni az első komoly megmérettetésükre, a központi felvételire.

A korábbi (5., 6. és 7.-es) nyelvtan és irodalom tananyagok átismétlésével, rögzítésével, elmélyítésével, és sok-sok felvételi feladattal, szövegértéssel, fogalmazás készítéssel kívánunk hozzájárulni a felvételi sikerességéhez.

Egy félév 10 alkalmat foglal magába. 1 alkalom 60 perc.

Árak

Árainkról tájékoztatást a pajtats@gmail.com címen tudunk adni.

Jelentkezés

Részvételi szándékukat, kérjük, a pajtats@gmail.com címen jelezzék.

Kapcsolat

Tréningjeinkkel, tevékenységünkkel kapcsolatos további információk:

Pappné Oláh Tünde
Tel.: 06-30-248-8664

Dr. Máthéné Jassó Anikó
Tel.: 06-20-432-3764

Péter Anikó
Tel.: 06-20-556-3361

e-mail: pajtats@gmail.com
www.facebook.com/pajtatudasstudio